PrivacyPolicy

Propietat intel·lectual
La informació i els continguts que es recullen en www.batasigualada.cat (d'ara endavant denominat "lloc Web") estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de batasigualada marca de batatotbata sl  d'ara endavant denominada "Empresa") i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de lloc Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix.

2. Protecció de dades de caràcter personal.

L'Empresa informa als usuaris sobre la política seguida en el tractament de les Dades de Caràcter Personal:

L'Empresa ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD) i les normes que la desenvolupen.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal, a través dels formularis de lloc Web, tenen com a finalitat el manteniment de la relació que si escau s'estableixi amb l'Empresa, així com l'acompliment de les tasques d'informació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies de l'empresa.

L'usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la *LOPD , d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les Dades Personals de vostè inclosos en la nostra Bases de dades, i que ens van ser facilitats en el seu moment, solament seran utilitzats per realitzar una Correcta Gestió de la nostra Relació Comercial.
Si ho desitgen, podran exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, el d'oposició, remetent un correu electrònic a l'adreça batasigualada@gmail.cat amb l'assumpte esborrar.

3. Navegació a través de les pàgines de lloc  Web.

L'Empresa només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de nostre lloc Web:

.- El nom de domini del proveïdor que els dóna accés a la xarxa (*ISP).

.- La data i hora d'accés a nostre lloc Web.

.- L'adreça d'Internet des de la qual va partir el link que dirigeix a nostre lloc Web.

.- El nombre de visitants diaris de cada secció de lloc Web.

 -El navegador utilitzat per veure el Lloc Web.

La informació obtinguda és totalment anònima, la qual cosa significa que no pot ser associada a un usuari concret i identificat.
4. Varis

.- L'Empresa es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa.

A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de lloc Web de l'Empresa, produïts com a conseqüència d'un manteniment